Pelago välkomnar Lovarth Malmlund

Organisationspsykologer spelar en allt viktigare roll för att skapa långsiktigt välmående och starka organisationer, utveckla hållbart ledarskap samt säkerställa rättvisa rekryteringar. Vi på Pelago AB ser ett stort värde i att bidra till utvecklingen av nästa generations organisationspsykologer, bl.a. genom vårt samarbete med Karolinska Institutet.

Som en del av det är vi mycket glada över att i höst för första gången välkomna en psykologstudent från Uppsala Universitet till Pelago som ska göra sin praktik hos oss. Välkommen Lovarth Malmlund!

Under några månader kommer Lovarth att vara en del av vårt team, med ett extra fokus på det som våra psykologer gör. Med andra ord kommer han få dyka ner i personbedömningar, analys av bolag och strategi samt på olika sätt vara med och bidra till långsiktigt hållbart ledarskap.