Interim Management

Interim Management är en snabb och effektiv lösning i tider av förändring då ditt bolag saknar rätt kapacitet eller kompetens.

Interim Management är en snabb, kostnadseffektiv och värdeskapande lösning som framgångsrikt tillämpas vid t ex vakanser eller under/i stället för en rekrytering. Lösningen är också vanligt tillämpad vid olika typer av stora förändringsprojekt och specifika affärsutmaningar.

Interim Management ger dig som klient full flexibilitet, snabb genomförandekraft och stort resultatfokus. En kvalificerad interimskonsult är en verifierat framgångsrik senior ledare med förmåga att med kort varsel ta fullt operativt ansvar och fokusera på ett tydligt formulerat uppdrag.

Utöver Interim Management, erbjuder vi via vårt nätverk av Senior Advisors, skräddarsydd och strategisk rådgivning på lednings- och styrelsenivå. Oavsett om du som VD eller styrelse har en specifik fråga på ditt bord eller genomgår en mer omfattande omvandling, bidrar dessa som nära rådgivare med gedigen erfarenhet och stor kompetens, i alltifrån transformation till specifika och ofta komplexa frågeställningar.

Hur det fungerar

Pelago arbetar kostnadsfritt fram till att interimskonsulten inleder sitt faktiska arbete hos er. Som uppdragsgivare betalar du, via Pelago AB, enbart för konsultens arbetade tid. Arvodet inkluderar alla kostnader såsom pension, sociala avgifter samt vårt interimsarvode. Samtliga av oss förmedlade konsulter har eget bolag, är ansvarsförsäkrade och engageras som underkonsulter till Pelago AB.

Vi trivs i vår roll som långsiktig affärspartner och värdesätter den kontinuerliga dialogen vi har med såväl klient som konsult under och efter uppdragets slut.

optimal tillämpning

Exempel på tillfällen då interima lösningar skapar tydligt värde och med fördel tillämpas är bl.a.

  • Vid alla typer av vakanser, sjukskrivningar och föräldraledigheter
  • För att driva specifika förändringsprojekt – förbättring av processer, funktioner och enheter
  • Vid transformation/tillväxt – förberedelse och genomförande av börsintroduktion, M&A, förvärvsprocesser etc.
  • Vid avyttring, avveckling, konsolideringar och integrationer
  • Vid rådgivningsuppdrag – som extern rådgivare eller adjungerad till styrelser, ägare, VD eller ledningsgrupp
  • Vid flytt av verksamhet eller etablering av verksamhet
  • För att säkra nyckelkompetens till svårrekryterade lokaliseringar och/eller utmanande positioner