Facilitating Sustainable Change

Pelagos vision är att fungera som en bro mellan ledare från olika sektorer för att på så sätt bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

Många av de stora utmaningar vi som samhälle står inför, kan bara lösas om ledare från alla sektorer – privata, offentliga och ideella – samlas med ett gemensamt syfte att göra skillnad.

Vi som bolag kan inte lösa några samhällsövergripande problem på egen hand. Genom att föra samman värdedrivna ledare från våra nätverk och använda vår förmåga att utveckla ledare och organisationer, kommer vi dock ett litet steg närmare det samhälle vi eftersträvar.

Inom detta tjänsteområde kommer våra tjänster till uttryck på olika sätt. Vi har exempelvis under många år stöttat en ledande, internationell människorättsorganisation inom olika delar av deras ledarskapsagenda och rådgivit och coachat dem i hur de kan närma sig näringslivet. Vi har även agerat rådgivare till grundarna av en nytänkande grundskola, belägen i ett relativt utsatt område i Stockholm, och stöttat dem när de lagt grunden till en fantastisk skola som verkligen gör skillnad i ungdomars liv. Dessutom har vi etablerat ett konsultföretag inom mångfald och inkludering, Close The Gap, som rådger VD:ar och styrelser i mångfalds-och inkluderingsfrågor. Slutligen samlar vi kontinuerligt ledare från olika organisationer för samtal och idéutbyte.

Om du är intresserad av att arbeta med oss i dessa frågor, vänligen kontakta oss så kan vi diskutera hur och i vilken form vi kan samarbeta med just dig och din organisation.

Några av våra partners