People & Organizational Transformation

Pelago stöttar ledare och organisationer vid strategiskt förändringsarbete för att skapa bästa möjliga resultat och ROI i varje steg av förändringsresan.

Vi hjälper våra klienter genom hela transformationen oavsett om ni behöver hjälp med att planera och genomföra omorganisationer, vid ledar- eller teamutveckling, i samband med förvärv eller vid successionsplanering.

Genom en noggrann kartläggning och diagnostisering av organisationens nuläge och behov framåt hjälper Pelagos erfarna team av psykologer, ledarskapsspecialister och seniora HR-partners klienten att ta fram rätt typ av förbättringsinitiativ. Genom ett nära samarbete skapar vi tillsammans en handlingsplan som möter era unika behov för att skapa en framgångsrik transformation. Pelago arbetar tillsammans med klienter vid viktiga förändringar.

Organisation

  • Organizational Insight
  • Human & Organizational Due Diligence
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Successionsplanering
  • Omorganisation & Organisationsförändringar (t ex arbetsrättslig rådgivning, design och förändring av HR-processer)

Individ

  • Ledarskap, kommunikation & engagemang
  • Assessment & Utveckling
  • Individuell Coaching
  • Karriärrådgivning (Outplacement)