Nytt perspektiv på ledarskap

Pelago strävar efter att arbeta med ledare som är visionära, som utmanar sina sanningar och som känner passion inför att skapa långsiktigt hållbar förändring.

Vi agerar rådgivare till individer, team och organisationer inom en bred uppsättning av ledarskapsfrågor. Vår övertygelse är att vi både har en förmåga och ett ansvar att göra skillnad och bidra till ett bättre samhälle. Sådana förändringar kräver ett engagerat och värdedrivet ledarskap både av oss och våra klienter.

Som firma är vi engagerade i både dig som ledare och i den organisation du leder. Vi arbetar med våra klienters ledarskapsagenda och kombinerar djupgående affärsförståelse med evidensbaserade bedömningsmetoder.

Oavsett om du som ledare befinner dig i en period av snabb tillväxt eller stor förändring så finns Pelago där för dig. Som team tillhandahåller vi ett brett utbud av ledarskapstjänster – med ambitionen att utmana och vara transparenta mot våra intressenter. Vi strävar efter att arbeta nära dig som ledare när du utvecklar din organisation eller dig själv som ledare. Vårt team uppfattas som personligt och professionellt och tar alltid ett långsiktigt ansvar för dig och din organisation.


Många av de stora utmaningar som vi som samhälle står inför i dag kan bara lösas om ledare från alla sektorer – privata, offentliga och ideella – kommer samman. En viktig del av vårt DNA är därför att bidra till ett mer hållbart och diversifierat samhälle. Vi arbetar aktivt med t.ex. ledande internationella mänskliga rättighetsorganisationer och sociala entreprenörer med ambitionen att föra den privata sektorn närmare icke-statliga organisationer och därigenom underlätta framväxandet av ett mer hållbart samhälle och starkt civilsamhälle.

Vi strävar efter att vara rådgivare inom en bred uppsättning av ledarskapsfrågor. När du arbetar med oss väljer du att arbeta med några av de mest seniora ledarskapsrådgivarna i Norden, och du kan räkna med vår fulla uppmärksamhet och helhjärtade engagemang under hela processen. Oavsett fråga kan du vara trygg i att alla ärenden hanteras av ett erfaret team som leds av en senior Pelagokonsult.

Vårt Team

Pelagoteamet har stor erfarenhet av att arbeta med styrelser, ägare, VD:ar och ledningsgrupper i deras arbete med att bygga och utveckla framgångsrika ledarteam.

Stina Arenius

VD, Grundare och Partner. Erfaren ledare och konsult som rådger klienter inom ett brett spektrum såsom chefsrekrytering, executive assessments och individuella utvecklingsinitiativ som executive coaching. Tidigare var Stina COO Alumni Norden med fokus på olika typer av ledarskapstjänster. Innan dess innehade Stina olika roller på McKinsey & Co.

+ 46 76 115 91 95

stina.arenius@pelago.se

Tobias Eklund

Grundare och Partner. Rådgivare mot svenska, nordiska och internationella klienter inom utvärdering och utveckling av chefer samt chefsrekrytering. Legitimerad psykolog med mer än 20 års erfarenhet av ledarbedömningar och utveckling av seniora ledare och ledningsgrupper hos Alumni, Assessio och PDI.

+46 76 115 92 65

tobias.eklund@pelago.se

Jan Hemmingson

Grundare och Partner. Erfaren rådgivare inom ledarskapsfrågor och bolagsstyrning, där Jan kombinerar djup förståelse för människor och ledarskap med stor affärsförståelse. Tidigare Partner och Managing Director Norden på Alumni samt managementkonsult på Bain & Company.

+46 76 858 50 65

jan.hemmingson@pelago.se

Anna Hjertstedt

Partner och ansvarig för Pelago Executive Interim. Mer än 15 års erfarenhet av Executive Interim Management som medgrundare och VD på Impact Executives. Anna var tidigare styrelseledamot i det börsnoterade bolaget B3 Group.

+46 73 055 00 08

anna.hjertstedt@pelago.se

Christoffer Lindblad

Grundare och Partner. Erfaren rådgivare till styrelser och VD inom ett brett spektrum av ledarskapsfrågor. Tidigare partner och Sverigechef på Alumni Norden. Bakgrund som jurist på Mannheimer Swartling och senior HR-chef på Fortum. Christoffer är sedan 2015 styrelseledamot i människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

+46 70 344 08 63

christoffer.lindblad@pelago.se

Jan Pörtfors

Erfaren rådgivare med fokus på utveckling och utvärdering av chefer och ledningsgrupper. Jan har lång erfarenhet från uppdrag på seniora nivåer både i Sverige och internationellt. Han är legitimerad psykolog och kommer närmast från en roll som partner på Omino Business Psychology Advisors och har tidigare bl a arbetat på Cohr Group.

+46 73 805 23 12

jan.portfors@pelago.se

Ida Högberg

Seniorkonsult med mångårig erfarenhet av chefsrekrytering och rådgivning till ledningsgrupper. Ida har bred erfarenhet och kunskap inom Executive Search, inte minst inom roller kopplade till kommunikation, hållbarhet och påverkansarbete. Ida kommer senast från Novare Executive Search i rollen som Senior Konsult. Innan dess har hon arbetat med bl.a. Executive Search i London samt i olika finansroller i Stockholm.

+46 76 103 02 63

ida.hogberg@pelago.se

Erika Holmqvist

Konsult med fokus på chefsrekrytering, utvärdering och utveckling av chefer samt successionsplanering, talent management och ledarskapsutveckling. – Legitimerad psykolog med bakgrund från Assessio och A&D Resources samt från linjeroll inom HR.

+46 70 660 89 24

erika.holmqvist@pelago.se

Maria Lilius von Essen

Konsult med fokus på chefsrekrytering, talent management samt utveckling och utvärdering av chefer och ledningsgrupper. Legitimerad psykolog som kommer närmast från Assessio där hon arbetade som Senior Konsult. Har tidigare arbetat med Executive Search och Learning & Development i London.

+46 73 661 09 29

maria.lilius@pelago.se

Malin D. Humbla

Konsult med fokus på Pelagos Executive Interim. Tidigare bakgrund inom Executive Interim Management hos Impact Executives, där hon arbetat med operativ utveckling, marknad och administration, samt från ledande svensk advokatbyrå. Har även drivit eget bolag inom uthyrnings- och eventbranschen.

+46 76 125 76 18

malin.humbla@pelago.se

Jessica Hanser

Associate med fokus på Office Management & Business Administration. Jessica har många års erfarenhet av kundrelationer och förstklassig service i hotellbranschen från bl.a. Grand Hotel Stockholm och Hotel Ett Hem. Hon har även jobbat med Non-Violence Art Project som Head of Sales. Jessica har en Bachelor of Business Administration in Hospitality Management från Glion Institute of Higher Education i Schweiz.

+46 735 12 25 52

jessica.hanser@pelago.se

Lovarth Malmlund

Lovarth stöttar Pelago i en bredd av arbetsuppgifter kopplat till vår kärnverksamhet inom ledarrådgivning. Lovarth har tidigare erfarenhet inom chefsrekrytering och studerar parallellt med sitt arbete psykologi och ekonomi vid Uppsala universitet.

+ 46 730 87 62 40

lovarth.malmlund@pelago.se