Executive Assessment & Management Audits

Vi arbetar med evidensbaserade metoder för urval och bedömning och kombinerar gedigen affärsförståelse med djup psykologexpertis.

På Pelago har vi omfattande erfarenhet av att genomföra bedömningar och utvärderingar av seniora ledare och ledningsgrupper.

Våra konsulter kombinerar gedigen affärsförståelse med psykologexpertis, vilket gör oss trovärdiga och relevanta både för kandidater och klienter. Pelagos förståelse för affärslogiken och kulturen i olika branscher och funktioner kombinerat med vårt arbetspsykologiska arbetssätt gör oss till ett bra bollplank till såväl ägare som ledande befattningshavare i en organisation.

bättre förståelse för ditt ledarskap

Ledarbedömningar i urvals- eller utvecklingssyfte adderar värdefull och objektiv information t ex vid valet mellan slutkandidater i en rekryteringsprocess. Bedömningar i utvecklingssyfte tillför även värdefull information vid bl a successionplanering och ledarutveckling, där fokus ligger på att få varje enskild individ och organisation som helhet att nå sin fulla potential.

En genomlysning av alla ledare i en grupp, en s.k. management audit eller development review, genomförs ofta vid exempelvis förvärv eller större förändringar. I olika bedömningsuppdrag kombinerar vi psykometriska tester såsom personlighetstester och begåvningstester med strukturerade intervjuer. Ibland använder vi även ytterligare bedömningsmetoder som exempelvis simuleringsövningar eller 360-graders referenser.

Ledarbedömningar är också ofta en del i Pelagos uppdrag inom andra affärsområden som People & Organisational Transformation och Executive Search.