Vägen till en lyckad IPO

Gedigen förberedelse och förtroende mellan alla parter är avgörande för en lyckad börsnotering (IPO). IPO-readiness är inte en quickfix, för att framgångsrikt navigera denna resa är det avgörande för bolag att ha en partner som förstår marknadens regler och som kan optimera varje steg på vägen. Allt fler av Pelagos kunder ser värdet av att ta hjälp av en interim konsult som kan spela en avgörande roll. Vi har haft möjlighet att diskutera detta med Magnus Nordgren, som har erfarenhet både som CFO och som interim projektledare inför IPO:er.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna och vad är viktigt att tänka på inför en IPO?

– Resan mot en IPO kan vara krävande, särskilt när det gäller att balansera det dagliga arbetet med förberedelserna inför en stor förändring. En tumregel är att bolaget bör ha etablerat nödvändiga processer och börjat leva som ett noterat bolag under minst 3 – 6 månader innan IPO-processen påbörjas, så ju tidigare man kan påbörja arbetet desto bättre! Genom att anlita en erfaren interim konsult med praktisk erfarenhet från IPO-processer erhåller man som bolag inte bara den specialistkompetens som krävs, utan också de konkreta verktygen, flexibiliteten och det stöd som behövs för att navigera genom dessa utmaningar i hög hastighet.

En av de vanligaste utmaningarna jag upplever för bolag i detta skede är ofta bristen på insikt kring den komplexa processen och den faktiska tidsåtgången. Dessutom tenderar man att underskatta behovet av extern hjälp och de fördelar det kan medföra. Arbetet för bolagets CFO kan lätt också bli överväldigande när man samtidigt måste säkra upp leveransen på affärsplanen som är grunden för IPO:n och införa nya arbetssätt. Detta arbete ska också ske parallellt med att flera rådgivare kopplas in för att förbereda IPO:n och det kräver mycket av CFO:ns tid och uppmärksamhet. En senior interim konsult är van vid denna dynamik och kan arbeta som ett komplement till CFO för att säkerställa att bolaget blir bekvämt och förtrogna med IPO-processen.

Vilka är dina främsta råd för en lyckad IPO och varför är det en klok idé att involvera en interim senior konsult inför en IPO?

– Mitt främsta råd till bolag som strävar efter en IPO är att inte tveka att dra nytta av rätt kompetens. En interim konsult kan vara den injektion av kunskap och erfarenhet som tar ert bolag till nästa nivå. Genom att investera i rätt antaganden och styrning från början kan ni maximera ert värde av IPO:n och öka era chanser till framgång, oavsett om ni väljer att gå vidare med en börsnotering eller en exit utanför börsen.

Den interima konsultens roll i dessa processer sträcker sig ofta från att genomföra en analys av bolagets nuvarande situation och identifiera områden för förbättring, koordinera med olika interna och externa intressenter, till att implementera praxis för att bygga förtroende hos rådgivare och investerare. Det innefattar att granska er organisation, interna rutiner och system, coacha nyckelpersoner och bidra till uppbyggnaden av ett långsiktigt strukturkapital. Erfarenhet inom externrapportering och processen kring investeringsmaterial säkerställer vidare att ni presenterar er bästa sida för potentiella rådgivare och investerare under krävande road shows inför notering.