5 snabba med Lars Ingman, Interim Finance Manager, Volati AB

Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan att agera som interim konsult jämfört med att vara anställd?

”För att verka framgångsrikt som interim konsult behöver du en extremt kort startsträcka och du jobbar intensivt mot ett tydligt formulerat uppdrag och mål liksom tidslinje. Som ny i ett bolag, och oavsett anställningsform, behöver du alltid snabbt sätta dig in i rollen och leverera, men som interim konsult än snabbare. Du har ett konkret uppdrag att lösa,  och även om du är en del i bolaget och dess organisation är du ändå inte en del av bolaget. Det gör det också mindre politiskt och på så sätt effektivt, men man behöver vara medveten om och trivas med att man ska utföra ett uppdrag och inte identifiera sig alltför mycket med bolaget.”

”Som interim konsult krävs kanske ett ännu tydligare ledarskap och en förmåga att snabbt bygga förtroende i olika kulturer och branscher. Ofta är det förändringsintensiva tider i bolagen man kommer in i och det är viktigt att kunna utgöra ett tryggt ankare, en fristående part att rådgöra eller använda som bollplank. Formatet och den trygghet som en anställning medför är givetvis inte heller något som passar alla. Det är viktigt att trivas med att byta arbetsplatser och kollegor samt att arbeta med både ”högt och lågt” beroende på uppdraget.”

Lars Ingman
Lars Ingman

Vad krävs för att kunna lyckas i ett uppdrag som interim konsult?

”Att ha bred erfarenhet av olika bolagsformer och branscher är en stor tillgång. Att dessutom vara prestigelös, kunna prata och förstå alla i bolaget underlättar liksom att kunna verka både strategiskt och operationellt. Du behöver ha ett tydligt ledarskap och snabbt kunna bygga förtroende, det är kanske den allra viktigaste egenskapen.”

I vilka situationer tycker du att Interim Management bäst tillämpas och adderar störst värde?

”Definitivt i samband med omfattande förändringsresor, för att utvärdera och effektivisera processer. Med det tydliga uppdraget man får med fokus på just genomförandet är det ofta också mer värdeadderande med en interim konsult än en klassisk managementkonsult. Redan innan rekrytering av ny nyckelposition kan det vara en klok idé att ta in en interim konsult. Man kan då med nya och breda perspektiv, erfarenheter och referenser inleda arbetet med att analysera, strukturera och operationellt kratta manegen för tex en ny CFO. Jag upplever också att många bolag är lite rädda för en interim lösning, dvs att använda tjänsten mer kreativt med en rutinerad person, som inte bara upprätthåller en funktion, utan snarare förbättrar och utvecklar.”

Vad är den största utmaningen med att arbeta i ett uppdrag för ett noterat bolag som Volati?

”I ett börsnoterat bolag är det, i min roll, naturligt ett stort fokus på rapportering. De legala är komplext och kräver att du kan regelverket väldigt väl. I interima uppdrag på denna nivå krävs den kunskapen då det inte finns någon tid att växa in i rollen och det finns inte heller alltid tillgång till fler resurser i organisationen.”

Hur håller du dig uppdaterad inom ditt område?

”Bl.a. genom mitt nätverk, upplever det värdefullt att kunna bolla frågor med dem. I övrigt lär man sig extremt mycket under uppdragen och man tvingas hålla sig a jour gällande allt från nya system och regelsystem till branschmekanismer och hur bolagen i sig verkar. Det är roligt och nyttigt att emellanåt behöva återgå till vissa kompetenser från tidigare i karriären. Det är på något sätt sunt och mycket stimulerande att tvingas upphöra att göra på samma sätt som man alltid gjort, det funkar inte i interima roller.”

Välkommen att läsa mer om Pelagos interima tjänster!