Pelago och prosperous planet

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Pelago AB ser som så många andra vilka oroväckande, stora och också mångdimensionella utmaningar vi och vår planet står inför ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi har ofta frågat oss hur vi som bolag kan bidra till den nödvändiga omställningen. Vi har kommit fram till att ett av de bästa sätten för oss att bidra på är att helt enkelt fortsätta göra det vi gör varje dag – koppla ihop duktiga ledare från olika branscher med varandra, för att bygga givande relationer för viktiga framtida samarbeten.

Därför bjöd vi tidigare i veckan in beslutsfattare från vårt nätverk till ett frukostseminarium lett av Elin Enfors-Kautsky från Prosperous Planet för att diskutera och lära oss mer om vilken typ av ledarskap som möjliggör en framtid inom vår planets gränser. Det blev en morgon med mycket givande diskussioner om vikten av företags förmåga att ställa om sin affär och skapa en hållbar kommersiell kärna, vilket kräver ett värderingsstyrt ledarskap med hög grad av tillit, liksom samarbete i nya konstellationer.

Tack alla för bra diskussioner och viktig kunskapsdelning!