PelagoS samarbete med karolinska institutet

Pelago samarbetar med Karolinska Institutet och Tobias Eklund och Erika Holmqvist hos oss, båda psykologer och specialister på bedömning och utveckling av chefer, håller sedan flera år tillbaka i kursmomentet rekrytering och urval på KI:s Psykologprogram. I förra veckan hade de återigen förmånen att få träffa nästa generations organisationspsykologer och dela med sig av både forskning inom området och praktiska erfarenheter som psykologkonsulter!

Organisationspsykologer spelar en allt viktigare roll för rättvisa rekryteringar, ökad mångfald samt för att bidra till ett hållbart ledarskap och vi ser fram emot fortsatta möjligheter att få bidra på bredden inom dessa områden.