NOMINERA TILL TRANSPARENCY INTERNATIONAL SVERIGES STYRELSE 2024

Som ett led i att både kunna ge tillbaka och också utvecklas som personer och rådgivare så har vi på Pelago AB som ambition att alla konsulter ska lägga 10% av sin arbetstid på olika typer av pro bono uppdrag. I ett av dessa uppdrag har Christoffer Lindblad nu fått förmånen att ta rollen som ordförande i valberedningen för Transparency International Sverige. En organisation som verkar för att driva opinionsbildning och sprida kunskap om korruptionen och dess skadeverkningar och verka för ökad transparens, integritet och ansvarsutkrävande i samhället. En organisation som enkelt uttryckt arbetar med att försvara grunden i vår demokrati!

Valberedningen arbetar nu med att stärka styrelsen inför det kommande verksamhetsåret (start april 2024) med 1-2 nya ledamöter. Se länk nedan eller hör av dig direkt till Christoffer om du eller någon du känner tex har stor erfarenhet som ledare eller senior specialist inom tex svensk statsförvaltning, ethics/complance inom näringslivet eller på något annat sätt har stor erfarenhet av att driva och utveckla den här typen av ideella organisationer.

https://www.transparency.se/nyheter/nominera-tise-styrelse-2024