Hållbarhetschef – specialfastigheter

För att stärka Specialfastigheters strategiska hållbarhetsarbete och för att lyckas med bolagets högt ställda hållbarhetsambitioner samtidigt som bolaget växer snabbt, rekryterar nu Specialfastigheter en Hållbarhetschef med plats i bolagets ledningsgrupp.

Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Specialfastigheter genomgår en påtaglig utvecklingsresa och har under de senaste åren snabbt gått från att vara ett förvaltande fastighetsbolag till att idag vara en av de snabbaste växande kommersiella fastighetsaktörerna i Sverige med projekt i planerings- eller produktionsfasen för cirka 40 miljarder kronor. Inom några år kommer Specialfastigheter att vara en av de större svenska fastighetsägarna med ett brett bestånd av komplexa säkerhetsfastigheter i olika faser av både förvaltning och utveckling.

Specialfastigheter är en viktig samhällsaktör och ska vara ett föredöme inom hållbarhet och bidra till långsiktigt och hållbart värdeskapande. Bolaget har högt ställda krav på att bygga, utveckla och förvalta fastigheter som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Placering är på något av bolagets bolagets huvudkontor, i Linköping eller Stockholm. Visst resande mellan kontoren Lund, Göteborg, Örebro och Sundsvall förväntas också i rollen.

om tjänsten

Chef hållbarhet är en nyckelroll i ledningen med ansvar för att accelerera hållbarhetsarbetet genom hela bolaget. Du har ett bolagsövergripande ansvar för hållbarhetsfrågorna, agerar samordnande för hållbarhetsområdet och driver den strategiska utvecklingen av hållbarhet. Stort fokus i rollen kommer att ligga på ledarskapet, för att kunna lyfta organisationen och hållbarhetsarbetet till nästa nivå. Du kommer att leda din enhet och dina medarbetare, men även hela organisationen i hållbarhetsarbetet.

Du och din enhet arbetar i nära samarbete med hela organisationen, för att Specialfastigheter ska uppnå sina hållbarhetsmål och vara ett föredöme inom hållbarhet. Tillsammans är ni företagets kompetenscentrum gällande hållbarhetsfrågor, vilket innebär ansvar för att vara både rådgivande och utbildande inom området. Du förväntas leda arbetet och i samarbete med andra enheter skapa en effektiv struktur och arbetssätt för att nå bolagets långsiktiga mål.

I rollen som Hållbarhetschefen ingår även ansvar för analys och rapportering av företagets hållbarhetsuppföljning, att uppsatta hållbarhetsmål levereras enligt plan och för att bolaget ligger i framkant avseende nya kommande lagar, krav och övergripande mål som tex ägarna satt upp. Du ansvarar för underlag till VD och styrelse inom ditt område, och vid behov är Hållbarhetschefen själv föredragande för styrelsen.

Hållbarhetschefen kommer att ha två direktrapporterande, en med ansvar för hållbarhet och en för miljö, som i sin tur har fem medarbetare.

om dig

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta strategiskt såväl som operativt inom hållbarhetsområdet samt några års erfarenhet av att leda hållbarhetsarbetet i en organisation. Du har ett coachande ledarskap, med förmåga att individanpassa samt att leda genom andra i en geografiskt spridd organisation. Du behöver ha erfarenhet av förändringsledning och av att leda utveckling genom en organisation.

För att lyckas i uppdraget krävs att du har god förståelse, kunskap och intresse av hållbarhetsregelverken och rapporteringskraven samt vad de innebär för fastighetssektorn. Erfarenhet från bygg- och eller fastighetssektorn är meriterande, alternativt att ha arbetat inom mer anläggningstunga industrier. Du kommer att vara organisationens talesperson i hållbarhetsfrågor, och behöver tidigare erfarenhet av att arbeta med en bredd av intressenter, både internt och externt, med god förmåga att bygga förtroendeingivande relationer. Som person har du förmåga att skapa relationer och gillar att samarbeta med andra. Du har lätt för att skapa engagemang i organisationen och kommunicerar på ett tydligt sätt på både operativ och strategisk nivå. Du är van vid att ta initiativ och är resultatfokuserad samt driver hållbarhetsarbetet på ett affärsmässigt sätt. Du vet att samarbete är nyckeln till framgång och att utveckling kräver både driv och uthållighet.

Specialfastigheter är ett statligt ägt företag som äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet och hållbarhet. Vårt fastighetsinnehav har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde som uppgår till närmare 40 miljarder kronor. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Ystad i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 250 medarbetare.

ytterligare frågor?

Vänligen kontakta Jan Pörtfors för mer information om denna roll.

Jan Pörtfors

Erfaren rådgivare med fokus på utveckling och utvärdering av chefer och ledningsgrupper. Jan har lång erfarenhet från uppdrag på seniora nivåer både i Sverige och internationellt. Han är legitimerad psykolog och kommer närmast från en roll som partner på Omino Business Psychology Advisors och har tidigare bl a arbetat på Cohr Group.

+46 73 805 23 12

jan.portfors@pelago.se